SCANION RAL I ACCESSORIS PROTEINOGRAMA

Aparell (foto-densitòmetre) que serveix per fer lectures i càlculs dels resultats de separacions electroforètiques inclosos els anàlisi de diagnòstic in vitro desenvolupats sobre tires d'acetat de cel·lulosa i micro-plaques de gel d'agar. PREU 700 €